</header>

لیست قیمت ورق کامپوزیت

لیست قیمت ورق کامپوزیت

لیست قیمت ورق کامپوزیت

لیست قیمت کامپوزیت
قیمت ورق کامپوزیت با توجه به واردات ورق آلومینیوم و تاثیر مستقیم آن بر واردات متفاوت است و معمولا قیمت با نوسان همراه است ولی با توجه به رقابت موجود ، تولیدکنندگان سعی در ثابت نگهداشتن لیست قیمت ورق کامپوزیت حداقل در طول سال را دارند. هر چند بعضا بدلیل رشد بی رویه قیمت ارز مجبور به تغییرلیست قیمت ورق کامپوزیت تولید شده اشان می شود. البته در برخی موارد و در شرایط خاص تولیدکنندگان ورق کامپوزیت جهت تشویق و ترغیب مشتریان در زمانهای خاص اقدام به تخفیف فروش ورق کامپوزیت می نمایند.
مجموعه نماسازان سبز، دارای نمایندگی چند برند معروف در کشور است که همین براساس لیست قیمت انواع ورق کامپوزیت را براساس سال ۹۵ بشرح زیر ارائه می نماید:

الف- لیست قیمت ورق کامپوزیت آلومی پیک
۱- معمولی Double Polyester 2- شاین shine 3- PVDF 4- طرح دار
قیمت (ریال) نوع رنگ کدرنگ نوع ورق ردیف دسته بندی
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 018 ورق کامپوزیت نارنجی ۱ ورق کامپوزیت معمولی
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 021 ورق کامپوزیت نوک مدادی ۲
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 020 ورق کامپوزیت قرمزتیره ۳
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 022 ورق کامپوزیت سیاه ۴
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 023 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۵
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP024 ورق کامپوزیت سفیدصدفی ۶
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 009 ورق کامپوزیت یاسی ۷
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 010 ورق کامپوزیت طلایی متالیک ۸
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 011 ورق کامپوزیت برنجی متالیک ۹
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 012 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک خاکستری تیره ۱۰
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 013 ورق کامپوزیت آبی روشن ۱۱
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 014 ورق کامپوزیت آبی تیره (ایران خودرو) ۱۲
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 015 ورق کامپوزیت سبزلجنی ۱۳
۰۰۰/۴۱۰ Double Polyester ALP 016 ورق کامپوزیت زردتیره ۱۴
۰۰۰/۴۳۰ shine Double Polyester ALP 019 ورق کامپوزیت قرمز شاین ۱۵
۰۰۰/۴۳۰ shine Double Polyester ALP 017 ورق کامپوزیت سیاه شاین ۱۶
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 004 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۱۷ PVDF
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 001 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک تیره ۱۸
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 029 ورق کامپوزیت سیاه کدر ۱۹
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 027 ورق کامپوزیت قرمزکدر ۲۰
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 028 ورق کامپوزیت سفید ۲۱
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 005 ورق کامپوزیت کرم ۲۲
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 006 ورق کامپوزیت سفید ۲۳
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP008 ورق کامپوزیت نقره ای شامپاین ۲۴
۰۰۰/۴۶۰ PVDF ALP 007 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۲۵
۰۰۰/۵۰۰ PVDF SHine ALP 030 ورق کامپوزیت سیاه شاین پی وی دی اف ۲۶ شاین
(SHine)
۰۰۰/۵۰۰ PVDF SHine ALP 031 ورق کامپوزیت قرمز شاین پی وی دی اف ۲۷
۰۰۰/۵۰۰ PVDF SHine ALP 032 ورق کامپوزیت سفید شاین پی وی دی اف ۲۸
۰۰۰/۶۱۰ Mirror ALP 003 ورق کامپوزیت آینه ای طلایی ۲۹ special
۰۰۰/۶۱۰ Mirror ALP 002 ورق کامپوزیت آینه ای نقره ای ۳۰

ب – لیست قیمت ورق کامپوزیت آلوتک
۱- معمولی Double Polyester 2- شاین shine 3- PVDF 4- طرح دار
قیمت (ریال) نوع رنگ کدرنگ نوع ورق ردیف دسته بندی
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 018 ورق کامپوزیت نارنجی ۱ ورق کامپوزیت معمولی
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 021 ورق کامپوزیت نوک مدادی ۲
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 020 ورق کامپوزیت قرمزتیره ۳
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 022 ورق کامپوزیت سیاه ۴
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 023 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۵
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT024 ورق کامپوزیت سفیدصدفی ۶
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 009 ورق کامپوزیت یاسی ۷
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 010 ورق کامپوزیت طلایی متالیک ۸
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 011 ورق کامپوزیت برنجی متالیک ۹
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 012 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک خاکستری تیره ۱۰
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 013 ورق کامپوزیت آبی روشن ۱۱
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 014 ورق کامپوزیت آبی تیره (ایران خودرو) ۱۲
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 015 ورق کامپوزیت سبزلجنی ۱۳
۰۰۰/۴۷۰ Double Polyester ALT 016 ورق کامپوزیت زردتیره ۱۴
۰۰۰/۵۰۰ shine Double Polyester ALT 019 ورق کامپوزیت قرمز شاین ۱۵
۰۰۰/۵۰۰ shine Double Polyester ALT 017 ورق کامپوزیت سیاه شاین ۱۶
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 004 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۱۷ PVDF
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 001 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک تیره ۱۸
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 029 ورق کامپوزیت سیاه کدر ۱۹
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 027 ورق کامپوزیت قرمزکدر ۲۰
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 028 ورق کامپوزیت سفید ۲۱
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 005 ورق کامپوزیت کرم ۲۲
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 006 ورق کامپوزیت سفید ۲۳
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT008 ورق کامپوزیت نقره ای شامپاین ۲۴
۰۰۰/۵۳۰ PVDF ALT 007 ورق کامپوزیت نقره ای متالیک ۲۵
۰۰۰/۵۶۰ PVDF SHine ALT 030 ورق کامپوزیت سیاه شاین پی وی دی اف ۲۶ شاین
(SHine)
۰۰۰/۵۶۰ PVDF SHine ALT 031 ورق کامپوزیت قرمز شاین پی وی دی اف ۲۷
۰۰۰/۵۶۰ PVDF SHine ALT 032 ورق کامپوزیت سفید شاین پی وی دی اف ۲۸
۰۰۰/۶۸۰ Mirror ALT 003 ورق کامپوزیت آینه ای طلایی ۲۹ special
۰۰۰/۶۸۰ Mirror ALT 002 ورق کامپوزیت آینه ای نقره ای ۳۰

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار